stage

Izmjena trase Etape 2!

Prva (i jedina) veća izmjena planirane trase maratona zahvatila je Etapu 2. Novu trasu maratona skrojila nam je birokracija, tako da je sada po volji svih službi dviju država angažiranih oko sigurnosti natjecatelja. Izmjenom je trasa postala kraća i slađa (18km i 350m manje visinske), ali zahtjevnija, sa još više divljine i manje asfalta. Izmjenjena trasa maratona prikazana je ovdje, a usporedni prikaz prvotne i nove trase pogledajte ovdje.

Overview graphic Update v2.0