Uvjeti nastupanja

Uvjeti nastupanja na TransDinara 2016 MTB maratonu dostupni su za preuzimanje kao PDF dokument ovdje.

TRANSDINARA 2016 MTB MARATON UVJETI NASTUPANJA I PRAVILA UTRKE
Naziv utrke: TransDinara 2016 MTB maraton
Datum održavanja utrke: 02/03/04 Rujan 2016
Vrsta utrke: rekreativno biciklističko natjecanje
Format utrke: etapni MTB maraton
Područje održavanja: planine Kamešnica i Dinara (Hrvatska i Bosna i Hercegovina)
Gradovi domaćini: Trilj, Hrvace, Vrlika i Knin
Glavni partner: Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS)
Organizator: BBK Zemlja-Zrak, Mošćenička 19, 10000 Zagreb, OIB 47048799339
Službena web stranica utrke: www.transdinara.com
Službena Facebook stranica utrke: www.facebook.com/transdinara
Službena e-mail adresa utrke: info@transdinara.com

1. OPĆA PRAVILA
a) ispunjavanjem prijavnice i uplatom startnine natjecatelj stječe pravo nastupa na brdsko-biciklističkoj utrci “TransDinara 2016 MTB maraton” koja se u organizaciji Brdsko biciklističkog kluba Zemlja-Zrak održava od 02. do 04. Rujna 2016. na području planina Kamešnice i Dinare, odnosno na području Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine
b) utrka TransDinara MTB maraton je rekreativna, trodnevna, etapna utrka u kojoj mogu nastupiti sve fizički spremne punoljetne osobe
c) prilikom prijave natjecatelj organizatoru ustupa na korištenje svoje osobne podatke (ime i prezime, adresa i mjesto stanovanja, datum rođenja, spol, kontakt podatke, itd.) u svrhu potreba organizacije utrke
d) prijava nije prenosiva na druge osobe
e) prijavom na TransDinara MTB maraton natjecatelj prihvaća sadržaj ovih Uvjeta nastupanja i pravila utrke
f) natjecatelj pristaje da se njegovo ime, prezime i ustupljena fotografija mogu koristi u promotivne svrhe utrke
g) natjecatelj je prije početka natjecanja organizatoru dužan predočiti osobnu iskaznicu ili drugi vjerodostojni dokument u svrhu identifikacije
h) organizator zadržava pravo provjere podataka navedenih u prijavnici

2. NATJECATELJI I KATEGORIJE
a) ukupan broj natjecatelja na TransDinara MTB maratonu ograničen je na 100
b) na utrci mogu nastupati isključivo prijavljene i punoljetne osobe prema važećim zakonima zemlje čiji je natjecatelj stanovnik, kao i prema zakonima Republike Hrvatske (osobe koje su na dan 02.09.2016. starije od 18 godina)
c) natjecatelji mogu nastupati u jednoj od ukupno pet kategorija; dvije individualne (muška / ženska), i tri dvočlane/timske (dva muškarca / dvije žene / jedan muškarac i jedna žena) kategorije.
d) prijavljenim natjecateljima organizator izdaje startni broj kojeg su natjecatelji dužni imati istaknutog na biciklu za cijelo vrijeme trajanja natjecanja

3. TEHNIČKA ISPRAVNOST BICIKALA
a) natjecatelji moraju koristiti tehnički ispravan i siguran brdski bicikl, te brinuti o ispravnosti bicikla za cijelo vrijeme trajanja maratona
b) bicikl mora pogonjen isključivo ljudskom snagom
c) bicikl mora odgovarati svim ostalim propisanim UCI standardima koji se odnose na brdski bicikl
d) organizator ili sudac utrke zadržavaju pravo isključenja iz utrke natjecatelja sa neispravnih, nesigurnim ili neodgovarajućim biciklom

4. ZDRAVSTVENO STANJE NATJECATELJA
a) natjecatelj mora biti fizički i zdravstveno spremna osoba za sudjelovanje na utrci i dugotrajno izlaganje naporu
b) natjecatelj koji pokazuje vidno loše zdravstveno stanje može od strane doktora ili stručne osobe biti isključen iz daljnjeg natjecanja

5. OBVEZNA I PREPORUČENA OPREMA I ODJEĆA NATJECATELJA
a) u obveznu opremu natjecatelja spada: GPS uređaj (jedan uređaj po timu), biciklistička kaciga, mobilni telefon (uključen za vrijeme trajanja utrke)
b) u preporučenu opremu spadaju: osnovni paket prve pomoći, zviždaljka, svjetiljka, alat i pribor za otklanjanje osnovnih kvarova na biciklu
c) natjecatelj je dužan za vrijeme trajanja utrke imati odjeću i obuću prilagođenu vremenskim uvjetima

6. PRAVILA PONAŠANJA TIJEKOM UTRKE
a) natjecatelj je dužan voditi brigu o sigurnosti sebe i drugih natjecatelja
b) natjecatelj je dužan utrkivati se prema načelima sportskog fair-playa
c) natjecatelj je dužan pružiti i/ili potražiti prvu pomoć uočenom ozlijeđenom natjecatelju
d) natjecatelj je dužan poštivati glasovne, znakovne, i na drugi način izdane naredbe organizatora, sudaca i angažiranih službi sigurnosti na terenu
e) sporiji natjecatelji dužni su brže od sebe propuštati na siguran način, na mjestima gdje je to moguće

7. KRETANJE TRASOM UTRKE
a) natjecatelj se u svakom trenutku natjecanja mora kretati trasom utrke (prema oznakama na stazi i/ili GPS tragu)
b) GPS uređaj obavezan je dio opreme za potvrdu kretanja trasom u slučaju nejasnoća ili nedostatka oznaka na terenu
c ) kretanje izvan trase utrke dozvoljeno je samo uz odobrenje i uputu organizatora ili djelatnika službi na terenu
d) kretanje izvan trase utrke ili nepoštivanje izdanih uputa o kretanju izvan trase predstavlja opasnost za zdravlje i život, koja uključuje i opasnost od nailaska na minsko-eksplozivna sredstva
e) kretanjem izvan trase utrke ili nepoštivanjem izdanih uputa o kretanju izvan trase utrke natjecatelj se automatski diskvalificira iz utrke
f) etape i trasa utrke objavljene su na službenim web stranicama utrke, te su dostupne su i kao GPS zapis za korištenje u GPS uređajima

8. KRETANJE TRASOM UTRKE NA JAVNIM PROMETNICAMA
a) dio trasa TransDinara MTB maratona uključuje kretanje javnim prometnicama koje mogu i ne moraju biti zatvorene za promet
b) o zatvaranju javnih cesta za promet u svrhu sigurnog prolaska natjecatelja odlučuje MUP RH, u skladu sa svojim sigurnosnim procjenama
c) natjecatelj je u slučaju kretanja javnim prometnicama otvorenim za promet obavezan poštovati prometne znakove, upute redara i službi, stanje u prometu, pridržavati se važećih prometnih propisa u Republici Hrvatskoj, te pri tom ne ometati ostale natjecatelje u prometu

9. MJERNJE VREMENA
a) mjerenje vremena vrši organizator, a obradu i prikaz (live, online) rezultata mjerenja vrši služba Stotinka.hr
b) mjerenje vremena vrši se po etapama (rezultat etape), a ukupno vrijeme (rezultat utrke) zbroj je vremena pojedinačnih etapa
c) za rezultat etape utrke nekog tima uzima se ostvareno vrijeme etape sporijeg člana tima
d) dva člana tima u cilj svake etape moraju ući s međusobnim vremenskim razmakom ne većim od 2 minute
e) ukoliko je vremenski razmak ulaska u cilj članova tima veći od 2 minute, tim gubi plasman, uz mogućnost nastavka natjecanja izvan konkurencije, bez prava na učešće u nagradnom fondu
f) rezultati etapa i ukupni rezultati utrke prikazani su online na službenoj stranici www.stotinka.hr

10. PRIJAVE
a) prijave se vrše isključivo elektronski, ispunjavanjem prijavnog obrasca dostupnog na službenoj web stranici
b) prijave se otvaraju 01.04.2016. a zatvaraju 20.08.2016. odnosno zaprimanjem 100 potpunih prijava
c) klubovi svoje natjecatelje mogu skupno prijaviti slanjem potrebnih podataka na službeni email info@transdinara.com
d) prijava se smatra potpunom ispunjavanjem prijavnog obrasca i uplatom startnine
e) lista prijavljenih natjecatelja objavljuje se na službenoj web stranici natjecanja

11. LISTA ČEKANJA
a) nakon prikupljenih 100 potpunih prijava organizator može otvoriti listu čekanja
b) iz liste čekanja popunjavati će se lista natjecatelja u slučaju odustajanja od natjecanja prethodno prijavljenih natjecatelja
c) postupak prijave na listu čekanja organizator će objaviti na službenoj web stranici utrke

12. START ETAPE I UTRKE
a) točno vrijeme i lokacija starta svake etape utrke određuje se Programom natjecanja koji će biti objavljen na službenoj web stranici utrke
b) organizator zadržava pravo raspoređivanja natjecatelja na pojedine startne pozicije (boxove), sukladno kategorijama natjecanja i broju natjecatelja
c) mjerenje vremena utrke za sve natjecatelje i svaku etape utrke započinje organizatorovom zvučnom i vizualnom oznakom starta utrke

13. ZAVRŠETAK ETAPE I UTRKE
a) trajanje svake etape vremenski je ograničeno, što uključuje i kontrolna vrata na trasi utrke
b) natjecatelj/tim koji završi sve tri etape unutar vremenskog ograničenja završava natjecanje i ostvaruje ukupni rezultat utrke
c) natjecatelj/tim koji ne završi etapu u vremenskom roku diskvalificira se iz daljnjeg natjecanja
d) natjecatelj/tim koji kroz kontrolna vrata ne prođe u zadanom vremenskom roku diskvalificira se iz daljnjeg natjecanja
e) mjerenje vremena utrke svakog natjecatelja i svake etape utrke prestaje njegovim prolaskom kroz ciljnu liniju

14. ODUSTAJANJE PRIJE POČETKA UTRKE
a) u slučaju odustajanja od utrke do dana 01.08.2016. natjecatelju će biti vraćen iznos startnine i ugovorenih nematerijalnih usluga umanjen za 15%
b) u slučaju odustajanja od utrke do dana 20.08.2016. natjecatelju će biti vraćen iznos startnine i ugovorenih nematerijalnih usluga umanjen za 30%
c) u slučaju odustajanja od utrke nakon dana 20.08.2016. natjecatelj nema pravo na iznosa startnine i ugovorenih nematerijalnih usluga
d) u slučaju odustajanja od utrke natjecatelj nema pravo na povrat novca za sve dodatne materijalne usluge koje je ugovorio (poput narudžbe dresa ili power paketa), ali ima pravo na njihovo preuzimanje ili dostavu o vlastitom trošku
e) odustajanje od utrke zaprima se isključivo putem elektroničke pošte na info@transdinara.com, poslano sa email adrese unesene prilikom prijave

15. ODUSTAJANJE ZA VRIJEME UTRKE
a) odustajanje za vrijeme utrke moguće je u svakom trenutku
b) o svom odustajanju natjecatelj je dužan obavijestiti organizatora ili djelatnike službi na terenu
c) u slučaju odustajanja natjecatelj je dužan pričekati upute organizatora ili službi na terenu o njegovom daljnjem kretanju, odnosno transportu
d) za natjecateljem koji ne prođe ciljnom ravninom ili kontrolnim vratima, ne obavijesti organizatora ili djelatnike službi na terenu o svom odustajanju, ili ne poštuje uputu o daljnjem kretanju iz prethodne točke pokreće se potražna akcija, na trošak tog natjecatelja
e) natjecatelj nije dužan čekati upute organizatora ili djelatnika službi na terenu o njegovom daljnjem kretanju u slučaju da se nastavi kretati trasom utrke
f) odustajanjem od ili diskvalifikacijom iz utrke natjecatelj ne ostvaruje pravo povrata novca za startninu i sve dodatne ugovorene usluge
g) odustajanje ili diskvalifikacija jednog člana tima daje pravo drugom članu na nastavak sudjelovanja u utrci, ali se njegov dosadašnji i daljnji rezultat tretira i prikazuje kao rezultat individualca izvan konkurencije
h) član tima koji nastavi utrku kao individualac ne ostvaruje pravo na učešće u nagradnom fondu

16. ZONE OSVJEŽENJA I TEHNIČKE ZONE
a) na trasi svake etape organizator će postaviti jednu ili više zona osvježenja (feed zona), u kojim će natjecateljima biti ponuđena prikladna hrana, voda i osvježavajući napici
b) na trasi svake etape organizator može postaviti jednu ili više zona sa vodom, mjesta na kojima je natjecateljima dostupna flaširana voda
c) servisne zone u kojima natjecatelji mogu dobiti komercijalnu uslugu popravka bicikala biti će postavljene na cilju etapa 1 i 2

17. PRITUŽBE I SUDAČKE ODLUKE
a) pritužbe na suđenje, mjerenje vremena, ponašanje drugih natjecatelja podnose se usmeno sucu utrke, na kraju ili početku svake etape utrke
b) suca utrke imenuje organizator
c) sudac svoju odluku izriče nakon obavljenih konzultacija
d) u slučaju da je natjecatelj nezadovoljan odlukom suca, daje mu se pravo u roku od 15 dana od dana završetka utrke pismeno, na službenu email adresu uputiti prigovor na suđenje
e) organizator se obvezuje razmotriti prigovor i u roku od 15 dana na njega dati pismeni odgovor
f) pismeni odgovor organizatora konačni je odgovor na kojeg natjecatelj nema pravo žalbe

18. KAZNE I SANKCIJE ZA NATJECATELJE
a) organizator zadržava pravo upozorenja, vremenske kazne i diskvalifikacije iz natjecanja natjecatelju koji ne poštuje ovdje navedena pravila
b) upozorenja natjecatelju izriče sudac utrke ili organizator za/ukoliko: startni broj nije postavljen na bicikl ili nije vidljiv, start sa krive startne pozicije,
ometanje drugih natjecatelja, pridržavanje za motorna vozila u pokretu, nepridržavanje prometnih propisa, bacanje ili ostavljanje smeća na trasi utrke
c) vremensku kaznu natjecatelju i njenu visinu izriče sudac utrke ili organizator za: ometanje drugih natjecatelja, pridržavanje za motorna vozila u pokretu,
nepridržavanje prometnih pravila
d) diskvalifikaciju natjecatelju izriče sudac utrke ili organizator u slučajevima propisanim ovim pravilima, među koje spadaju: kretanje izvan trase utrke,
nepoštivanje uputa o sigurnom kretanju, startanje sa neispravnim biciklom, vožnja bez propisane obavezne opreme natjecatelja, opasna ili agresivna
vožnja, prijetnje i vrijeđanje drugih natjecatelja ili osoba u organizaciji maratona, nezavršavanje etape utrke, prolazak kroz vremenska vrata izvan
vremenskog limita, oglušivanje na upozorenja, nepoštivanje odluka suca utrke ili organizatora

19. STARTNINE
a) iznos startnine, popusta, i detaljan popis usluga uključenih u startninu prikazan je na službenoj web stranici natjecanja
b) osnovni iznos startnine po natjecatelju je 1.000,00kn
c) na osnovni iznos startnine organizator odobrava popust na rane prijave (early birds)
d) na iznos startnine (osnovni ili early birds) organizator odobrava popust natjecateljima koji su učestvovali u TransDinara 2014 MTB maratonu, a sve
dodatne informacije o iznosu popusta i načinu obračuna prikazane se na službenoj web stranici natjecanja

20. NAGRADNI FOND
a) nagradni fond natjecanja čine novčani i materijalni nagradni fond
b) ukupni novčani nagradni fond natjecanja iznosi 65.000,00kn (650,00kn po natjecatelju)
c) ukoliko broj prijavljenih natjecatelja bude manji od 100, organizator zadržava pravo proporcionalnog smanjenja iznosa novčanog fonda
d) nagradni fond čine i razne materijalne nagrade pokrovitelja u procijenjenom iznosu od 10.000,00kn
e) nagradnim fondom nagrađuju se najbrža tri natjecatelja u dvije individualne (muška, ženska) i tri timske kategorije (muška, ženska, mješovita)
f) nagrada natjecatelju za 1. osvojeno mjesto u individualnoj kategoriji je 5.000,00kn
g) nagrada natjecatelju za 2. osvojeno mjesto u individualnoj kategoriji 3.000,000kn
h) nagrada natjecatelju za 3. osvojeno mjesto u individualnoj kategoriji je 2.000,00kn
i) nagrada timu za 1. osvojeno mjesto u timskoj kategoriji je 7.000,00kn
j) nagrada timu za 2. osvojeno mjesto u timskoj kategoriji je 5.000,00kn
k) nagrada timu za 3. osvojeno mjesto u timskoj kategoriji je 3.000,00kn
l) nagrade se isplaćuju u HRK ili protuvrijednosti EUR na bankovni račun natjecatelja, u roku od 10 dana od dana od dana završetka natjecanja
m) vrijeme i mjesto ceremonije dodijele nagrada biti će propisani Programom utrke i objavljeni na službenoj stranici događaja

21. PODLOŽNOST PROMIJENAMA
a) organizator zadržava pravo promjene trase maratona u svakom trenutku, u skladu sa procjenom sigurnosti kretanja određenim područjem
b) organizator zadržava pravo promjena ovih Uvjeta nastupa i pravila utrke do 15.08.2016., te je o tim izmjenama prijavljene natjecatelje dužan
obavijestiti putem službene web stranice i pismenim putem elektroničkom poštom
c) ukoliko se natjecatelj ne slaže sa promjenama Uvjeta nastupa i pravila utrke, ima pravo odustajanja od natjecanja u roku od 5 dana od dana objave
promjena, te pravo na povrat cjelokupno uplaćenog novca

22. OTKAZIVANJE UTRKE
a) organizator zadržava pravo otkazivanja, odgode ili prekida natjecanja ili određene etape utrke u slučaju više sile, nepredviđene situacije, ili u slučaju
narušavanja sigurnosti natjecatelja
b) u slučaju otkazivanja, odgode ili prekida utrke ili etape utrke natjecatelji nemaju pravo na naknadu štete
c) u slučaju otkazivanja natjecanja natjecatelji imaju pravo na povrat uplaćenog iznosa startnine i neiskorištenih dodatnih usluga u cijelosti

23. IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI ORGANIZATORA
Svaki natjecatelj/natjecatelji TransDinara 2016 MTB maratona svojim sudjelovanjem prihvaća niže navedene uvjete:
a) natjecatelj ovom izjavom potvrđuje da na TransDinara 2016 MTB maratonu nastupa isključivo na vlastitu odgovornost, svjestan da sudjelovanje na ovoj utrci predstavlja potencijalnu opasnost koja uključuje rizik od raznih vrsta tjelesnih ozljeda i moguću smrt
b) natjecatelj prihvaća da organizator natjecanja nije odgovoran za bilo koji oblik štete prema njemu nastao sudjelovanjem na TransDinara 2016 MTB natjecanju, posredno, neposredno, izdvojeno ili povezano, izazvan vlastitom nepažnjom i krivnjom, ili nepažnjom i krivnjom drugih natjecatelja ili trećih osoba, prije, za vrijeme ili nakon spomenutog natjecanja
c) natjecatelj je odgovoran za bilo koji oblik štete prema trećim osobama koju je prouzročio ili kojoj je doprinio vlastitom nepažnjom ili krivnjom
d) natjecatelj dužan je za vrijeme trajanja maratona, te neposredno prije i poslije istog, poštivati službeno objavljena pravila, upute o sigurnom kretanju, i uvjete nastupa izdanih od strane organizatora, te upute sudaca, redara i osoba angažiranih u organizaciji maratona na terenu
e) natjecatelj se odriče prava sudskim putem potraživati od organizatora naknadu bilo kojeg oblika štete nastale sudjelovanjem na TransDinara 2016 MTB maratonu
f) za sve sporove nadležan je stvarno nadležan sud, prema zakonima Republike Hrvatske

Verzija dokumenta: 1.0
Datum objave: 15.03.2016.